Zwiększona produkcja w celu zapewnienia dostępności dla pacjentów