Dyplomacja ekonomiczna ważnym elementem w ekspansji zagranicznej polskich firm