Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz w Radzie Uczelni WUM