Adamed w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”