Dr N. Med. Małgorzata Adamkiewicz na III Kongresie Polskiego Kapitału