Małgorzata Adamkiewicz Na II Kongresie Polskiego Kapitału