O roli liderów w przejściu z gospodarki linearnej na gospodarkę obiegu zamkniętego podczas Szczytu Klimatycznego