Grupa Adamed Partnerem Debaty Rzeczpospolitej O Startupach Oraz Projektu „Orły Innowacji Startup”