Jak polskie przedsiębiorstwa współpracują ze środowiskiem naukowym. Nowatorskie na skalę europejską studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.