Uproszczenia w funduszach UE-debata ekspercka z udziałem Grupy Adamed