Grupa Adamed na Forum Rynku Zdrowia
Grupa Adamed na Forum Rynku Zdrowia

Grupa Adamed na Forum Rynku Zdrowia

Opublikowany

Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w Grupie Adamed, wzięła udział w panelu „Polityka lekowa – czas na strategię”, który odbył się w ramach XIII Forum Rynku Zdrowia trwającego od 23-24 października br.

XIII Forum Rynku Zdrowia otworzył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. W swoim przemówieniu podkreślił konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do najlepszych leków - w tym również leków innowacyjnych oraz stosowanych w chorobach rzadkich - przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny budżetowej państwa. Szef resortu zdrowia zaakcentował też potrzebę rozwoju działów badawczych w polskich firmach farmaceutycznych. Kierunek jest taki, aby w Polsce leki były produkowane, ale także, żeby tej produkcji towarzyszyły badania i rozwój (…) - na pewno chcielibyśmy motywować, bodźcować przemysł do tego, żeby Polska nie była tylko miejscem sprzedaży leków – powiedział Konstanty Radziwiłł.

W czasie debaty „Przemysł Farmaceutyczny w Polsce” Wiceminister Zdrowia Marcin Czech wymienił główne elementy, które mogą pobudzić rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce, tworząc z niego lokomotywę postępu. Należą do nich przyjazne środowisko dla badań klinicznych, prawo patentowe, a także stymulowanie lokowania inwestycji poprzez ulgi podatkowe. Odniósł się również do polityki lekowej państwa:

Chcielibyśmy zapisać w perspektywie wychodzącej poza cykl polityczny podejście do przemysłu farmaceutycznego (…) (będziemy tutaj współpracować blisko z Ministerstwem Rozwoju) ale również do pewnych rozwiązań refundacyjnych, które będą preferowały, tak jak to nazwała pani Minister Emilewicz, przyjaciół polskiej gospodarki w sektorze farmaceutycznym – powiedział Wiceminister Czech.

Katarzyna Dubno, w czasie debaty „Polityka lekowa – czas na strategię” odniosła się do słów przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia:
Cieszy nas dialog pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, a także Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cieszy wczorajsza wypowiedź Ministra Radziwiłła i dzisiejsze deklaracje Ministra Czecha, iż kwestie dotyczące przemysłu farmaceutycznego zajmą istotne miejsce w dokumencie Polityka Lekowa, tak aby Polska nie była tylko miejscem sprzedaży leków. Spójność polityki rządu w tym zakresie jest niezbędna – mówiła Katarzyna Dubno.

Przypomniała również, że krajowy przemysł farmaceutyczny dostarcza ponad połowę leków refundowanych w Polsce, jednocześnie inwestując w infrastrukturę produkcyjną oraz w badania i rozwój, generując 8% udziału w nakładach na badania i rozwój w całej gospodarce. Tylko dwie największe polskie firmy od 2000 r. wydały na inwestycje oraz badania i rozwój ponad 4 mld zł. Ponadto tworzą wysokopłatne miejsca pracy, dając zatrudnienie wysoko wykwalifikowanym pracownikom.

- Mamy w swoim portfolio ponad 250 produktów, 150 patentów, w działalności generycznej i innowacyjnej, prowadzimy badania nad lekami innowacyjnymi w obszarze onkologii i neuropsychiatrii. W ubiegłym roku otworzyliśmy pod Warszawą nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, na początku przyszłego roku rozpocznie pracę Pilot Plant dedykowany do produkcji leków generycznych z wartością dodaną oraz w przyszłości leków innowacyjnych. Jeżeli jednak przemysł farmaceutyczny w Polsce ma się nadal rozwijać w dotychczasowym kierunku, kierunku zgodnym także ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju - konieczne jest stabilne otoczenie prawne. Polityka Lekowa spójna z polityką przemysłową jest kluczowym dokumentem, bo daje szansę na taką stabilizację otoczenia prawnego - mówiła Katarzyna Dubno.

W debacie „Polityka lekowa – czas na strategię”, wzięli udział także: Wiceminister Zdrowia - Marcin Czech; Leszek Borkowski - były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prezes, Fundacja Razem w Chorobie, Michał Byliniak - wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Bogna Cichowska-Duma - dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska - dyrektor biura prezesa w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Krzysztof Kopeć – wiceprezes w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Maciej Kuźmierkiewicz - dyrektor generalny Poland & Baltics w Quintiles IMS; Iga Lipska - dyrektor Departamentu Kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, Sebastian Szymanek - dyrektor generalny Polpharmy. Rozmowę poprowadzili redaktor Luzia Jakubiak z Rynku Zdrowia oraz Michał Czarnuch - partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Kolejna inwestycja Grupy Adamed w działalność badawczo-rozwojową

temu

18 kwietnia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji Grupy Adamed w rozwój obszaru R&D, będącej istotnym etapem pomiędzy działalnością naukową i produkcją. Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) umożliwia prowadzenie efektywnych prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi Grupy Adamed. Pilot Plant powstał, by szybciej i precyzyjniej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz wyzwania współczesnej medycyny, a w konsekwencji poprawiać bezpieczeństwo lekowe w Polsce.
Społeczna odpowiedzialność Grupy Adamed na 7. Targach CSR

temu

Wspieranie polskiej innowacyjnej myśli naukowej i działalność na rzecz społeczeństwa to fundamenty misji Grupy Adamed oraz powołanej przez nią Fundacji. Flagowe projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności, Adamed dla Seniora oraz ADAMED SmartUP, zaprezentowane zostały na najważniejszym branżowym wydarzeniu – 7. Targach CSR. Grupa Adamed ponownie została doceniona – aż siedem projektów zostało wyróżnionych publikacją w Raporcie Dobrych Praktyk.
Startuje nabór do 4. edycji programu MIT Enterprise Forum Poland. Nowe ścieżki branżowe, nowe szanse dla startupów!

temu

8 stycznia br. rozpoczął się nabór do 4. edycji jednego z największych w Polsce programów akceleracyjnych – MIT Enterprise Forum Poland. Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju młodych, innowacyjnych firm technologicznych poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa. Do programu można aplikować do końca lutego za pośrednictwem strony internetowej mitefpoland.org.
Nagroda dla Grupy Adamed za działalność międzynarodową

temu

5 grudnia br. podczas uroczystej gali ogłoszono laureatów 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, organizowanego przez PwC oraz Puls Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Grupa Adamed otrzymała nagrodę specjalną za promocję polskiej marki za granicą, którą odebrała Katarzyna Dubno - Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed.