Znamy trzy zwycięskie organizacje konkursu "Adamed dla Seniora"
Znamy trzy zwycięskie organizacje konkursu "Adamed dla Seniora"

Znamy trzy zwycięskie organizacje konkursu "Adamed dla Seniora"

Do konkursu "Adamed dla Seniora" nadesłano blisko 200 zgłoszeń. O finansowe granty, każdy w wysokości 10 000 zł, mogły się ubiegać organizacje, zgłaszające realizowane lub planowane projekty, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Inicjatywy – maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowane były od stycznia do czerwca 2017 roku.

Zgłoszone inicjatywy dotyczyły wielu różnych dziedzin życia – od tych dotykających problemów społecznych, związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób starszych, po te, których zadaniem było zapewnienie seniorom aktywności w codziennym życiu, poprzez np. zajęcia ruchowe lub plastyczne. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń wyłonienie trzech zwycięzców stanowiło dla jury wyzwanie. Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria, jak: intensywność dotychczasowej działalności, jakość i przejrzystość działań, liczbę beneficjentów, uwzględnienie potrzeb osób starszych, pomysłowość, oryginalność, kreatywność, merytorykę, jakość przygotowania prezentacji w zgłoszeniu konkursowym.
Wśród zwycięskich organizacji znalazły się:
- IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Warszawie
- Dom Kultury w Kętach
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Wyłonienie trzech najlepszych spośród blisko 200 propozycji było trudnym zadaniem, zwłaszcza, że każde ze zgłoszeń było ciekawe i zawierało propozycję działań, mających na celu zwiększenie aktywności osób starszych. Laureaci konkursu wyróżniają się interdyscyplinarnym podejściem do potrzeb seniorów. Założenia zwycięskich projektów są w naszej ocenie odpowiedzią na liczne problemy towarzyszące osobom starszym. Wielu seniorom zależy na tym, by wykorzystywać swój wolny czas możliwie aktywnie i konstruktywnie. Istotne jest, by stwarzać im takie możliwości, które przyczynią się do zwiększenia ich zadowolenia i pozwolą na budowanie relacji i kontakt z innymi ludźmi   – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed, organizatora konkursu.

Grupa Adamed odpowiadając na potrzebę aktywizacji osób starszych ogłosiła konkurs „Adamed dla Seniora”. Jego założeniem było wsparcie tych inicjatyw lokalnych, których koncepcja w głównej mierze zakłada zaangażowanie seniorów i stworzenie ciekawego i uwzględniającego ich potrzeby projektu. Zwycięzcy w pełni odpowiedzieli na założenia konkursu.
Projekt zgłoszony przez IFSMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny skupia się na trzech głównych filarach: edukacji, aktywizacji oraz integracji. W jego ramach przygotowane zostaną wykłady skierowane zarówno do seniorów, jak i szerszego grona odbiorców – studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. Spotkania koncentrować się będą na tematyce związanej z ageizmem, zdrowiem publicznym, aktywizacją seniorów oraz komunikacją z pacjentem geriatrycznym. W ramach projektu zorganizowany zostanie również Dzień Seniora IFMSA-Poland, który odbędzie się w co najmniej 10 oddziałach Stowarzyszenia.
Projekt Domu Kultury w Kętach o nazwie „Trening czyni mistrza”, koncentruje się na poprawie motoryki, wydolności oraz umiejętności taktycznych i technicznych osób starszych. Głównym celem jest przygotowanie uczestników do udziału w lokalnych olimpiadach. Dodatkowo dla wszystkich zaangażowanych w projekt seniorów zorganizowane zostaną mini zawody, pozwalające wyłonić najlepszych sportowców. Wśród zaproponowanych uczestnikom dyscyplin znajdą się: bieg kobiet i mężczyzn na 60  i 200 metrów, pływanie, pchnięcie kulą, bule, przełaje rowerowe, tenis stołowy, strzelectwo i łucznictwo oraz sporty zimowe: biegi na nartach, slalom narciarski. Wszyscy zawodnicy objęci zostaną również opieką fizjoterapeutów.
Celem ostatniego zwycięskiego projektu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - „Kazimierz dwóch księżyców” jest stworzenie szlaku literacko-turystycznego dla seniorów, inspirowanego książką „Dwa księżyce” Marii Kuncewiczowej. Szlak przygotowany zostanie we współpracy ze starszymi mieszkańcami Kazimierza Dolnego. Stworzona trasa poddana zostanie konsultacjom społecznym, by w oparciu o uzyskane opinie stworzyć ogólnie dostępny przewodnik.
Szczegółowe informacje o zwycięskich projektach znaleźć można na stronie: www.adamed.com.pl/adamed-dla-seniora/

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia ponad 1700 osób. Od ponad 16 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest licznymi patentami.

Załączniki

Pobierz wszystkie

Adamed dla Seniora.png

grafika | 459 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Adamed z nagrodą PAIH za ekspansję zagraniczną

temu

Adamed otrzymał nagrodę Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH) w kategorii Ekspansja zagraniczna. Doceniono konsekwentne wzmacnianie przez Adamed pozycji na rynkach zagranicznych oraz obecność produktów na 6 kontynentach, a w szczególności inwestycję firmy w Wietnamie.  
Adamed wśród najbardziej inspirujących firm w Europie według London Stock Exchange

temu

Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, została wyróżniona w prestiżowym raporcie „1000 Companies to Inspire Europe” przygotowanym przez London Stock Exchange. Raport wskazuje rozwijające się oraz najbardziej dynamiczne małe i średnie przedsiębiorstwa w  Europie, o wysokim znaczeniu dla przyszłego wzrostu gospodarczego, innowacji i tworzenia miejsc pracy.
Jak polskie przedsiębiorstwa współpracują ze środowiskiem naukowym. Nowatorskie na skalę europejską studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

temu

Współpraca środowisk akademickich z największymi i najbardziej innowacyjnymi polskimi firmami farmaceutycznymi jest szansą na dostarczenie sektorowi farmaceutyczno-biotechnologicznemu wysokiej jakości specjalistów. Ich umiejętności będą spójne z aktualnym zapotrzebowanie
Kolejna inwestycja Grupy Adamed w działalność badawczo-rozwojową

temu

18 kwietnia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji Grupy Adamed w rozwój obszaru R&D, będącej istotnym etapem pomiędzy działalnością naukową i produkcją. Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) umożliwia prowadzenie efektywnych prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi Grupy Adamed. Pilot Plant powstał, by szybciej i precyzyjniej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz wyzwania współczesnej medycyny, a w konsekwencji poprawiać bezpieczeństwo lekowe w Polsce.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.