Adamed Pharma, w ramach strategii New Drug Discovery, rozbudowuje zaplecze laboratoryjne do realizacji nowych projektów rozwoju leków