Prawie 200 zgłoszeń do konkursu „Adamed dla Seniora”
Kopiuj tekst

Prawie 200 zgłoszeń do konkursu „Adamed dla Seniora”

Prawie 200 organizacji wspierających aktywizację osób starszych zgłoszono do pierwszego ogólnopolskiego konkursu „Adamed dla Seniora”. Trzy najlepsze z nich mogą liczyć na dofinansowanie zgłoszonego projektu w kwocie 10 000 zł od polskiej firmy farmaceutycznej - Grupy Adamed. Zwycięskie organizacje ogłoszone zostaną we wrześniu.

O finansowe granty mogły ubiegać się realizowane lub planowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia – maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowane były od stycznia 2017 roku.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania konkursem. Niezwykle cenne jest to, że coraz więcej organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu widzi i rozumie, jak ważna jest aktywizacja osób starszych. Jako firma zaangażowana społecznie, chcemy wspierać takie działania m.in. poprzez nasz konkurs – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed, organizatora konkursu.

Aktywny senior jest wciąż jeszcze nowym w Polsce zjawiskiem. Dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, wielu seniorów chętnie realizuje własne pasje, korzysta z możliwości dokształcania się, czy uczestniczy w różnorodnych inicjatywach. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają organizacje społeczne, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz coraz częściej pokazywane w mediach sylwetki aktywnych seniorów, którzy udowadniają, że nieszablonowe hobby realizować można w każdym wieku.

Od kilku lat zauważalne jest zjawisko zwiększania się udziału osób starszych w całej populacji Polaków i tendencja ta w ciągu najbliższych kilkunastu lat będzie się nasilać. Wielu seniorów, dysponując wolnym czasem, pragnie go wykorzystać konstruktywnie i skierować swoje siły na działania twórcze, przynoszące pożytek lub choćby zadowolenie. Istotne jest by stwarzać im takie możliwości, które przyczynią się do zwiększenia ich aktywności oraz zneutralizują negatywne odczucia, które towarzyszą często osobom starszym, jak np. samotność czy obniżenie wartości społecznej. Grupa Adamed odpowiadając na wyraźnie widoczną potrzebę inwestowania w aktywizację osób starszych stworzyła konkurs Adamed dla Seniora. Jego głównym założeniem jest wsparcie tych inicjatyw lokalnych, których koncepcja w głównej mierze zakładała zaangażowanie seniorów i stworzenie ciekawego i uwzględniającego ich potrzeby projektu.

***
Grupa Adamed – to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała od podstaw, na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia ponad 1700 osób. Od ponad 16 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest licznymi patentami.

Powiązane artykuły
Adamed z nagrodą PAIH za ekspansję zagraniczną

temu

Adamed otrzymał nagrodę Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH) w kategorii Ekspansja zagraniczna. Doceniono konsekwentne wzmacnianie przez Adamed pozycji na rynkach zagranicznych oraz obecność produktów na 6 kontynentach, a w szczególności inwestycję firmy w Wietnamie.  
Adamed wśród najbardziej inspirujących firm w Europie według London Stock Exchange

temu

Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, została wyróżniona w prestiżowym raporcie „1000 Companies to Inspire Europe” przygotowanym przez London Stock Exchange. Raport wskazuje rozwijające się oraz najbardziej dynamiczne małe i średnie przedsiębiorstwa w  Europie, o wysokim znaczeniu dla przyszłego wzrostu gospodarczego, innowacji i tworzenia miejsc pracy.
Jak polskie przedsiębiorstwa współpracują ze środowiskiem naukowym. Nowatorskie na skalę europejską studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

temu

Współpraca środowisk akademickich z największymi i najbardziej innowacyjnymi polskimi firmami farmaceutycznymi jest szansą na dostarczenie sektorowi farmaceutyczno-biotechnologicznemu wysokiej jakości specjalistów. Ich umiejętności będą spójne z aktualnym zapotrzebowanie
Kolejna inwestycja Grupy Adamed w działalność badawczo-rozwojową

temu

18 kwietnia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji Grupy Adamed w rozwój obszaru R&D, będącej istotnym etapem pomiędzy działalnością naukową i produkcją. Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) umożliwia prowadzenie efektywnych prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi Grupy Adamed. Pilot Plant powstał, by szybciej i precyzyjniej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz wyzwania współczesnej medycyny, a w konsekwencji poprawiać bezpieczeństwo lekowe w Polsce.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.