Fundacja Grupy Adamed dołączyła do „Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)”