5. edycja raportu Annual CSR Outlook za nami

5. edycja raportu Annual CSR Outlook za nami

Opublikowany

22 marca br. odbyła się 5. edycja raportu Annual CSR Outlook - przeglądu trendów i wyzwań przed jakimi stoi odpowiedzialny biznes w 2017 roku. Grupa Adamed wraz z firmą szkoleniowo-doradczą CSRinfo przyjrzały się globalnym perspektywom w zakresie odpowiedzialnych działań społecznych i ekologicznych oraz przeanalizowały obecną sytuację branży farmaceutycznej w tym aspekcie. To właśnie ona przyczynia się do wzrostu gospodarczego Polski, generując łączny udział w PKB w wysokości 15,4 mld zł*.

Spotkanie składało się z trzech paneli tematycznych. Zagadnienia globalnej perspektywy, w kontekście trendów i zagrożeń CSR zgłębiła Liliana Anam, menedżer zarządzająca CSRinfo, która w swojej pracy zawodowej na co dzień analizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas wydarzenia szczegółowo przyjrzała się działaniom firm, kreatywnemu i nowoczesnemu podejściu do tematu CSR oraz wypunktowała aspekty, które powinny wziąć pod uwagę tworząc strategię. Jednym z nich była ekonomia cyrkularna, czyli rosnący i nadal niedostrzegany przez wiele firm problem niewykorzystywania produktu w pełni. Rozwiązaniem, które wskazała były działania w oparciu o model zamknięty, w którym stawia się na jak najdłuższe życie produktów, materiałów oraz zasobów, dbając tym samym o ograniczenie ilości odpadów. Drugi przedstawiony model opiera się na gospodarce okrężnej, koncepcji zakładającej takie planowanie produkcji, by umożliwiała np. ponowne wykorzystanie produktów, czy zwiększenie ich wydajności. Trzeci aspekt to zrównoważony rozwój miast i prawidłowe zarządzanie nimi. To głównie stolice odpowiadają za większość PKB kraju oraz tworzenie aktywnych gospodarczo i przyjaznych mieszkańcom miast, gdyż w 2016 roku aż 54,5% populacji stanowili właśnie oni. Prognozy pokazują, że w 2030 roku będzie to 60%, a w 2050 aż  70%*. Istotnym poruszonym problemem była różnorodność w miejscu pracy, która w dużej mierze przyczynia się do rozwoju oraz realizacji celów przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że gdyby kobiety uczestniczyły w gospodarce w takim samym stopniu jak mężczyźni PKB do 2025 roku mogłoby wzrosnąć nawet o 26 %*.

W drugiej części spotkania, podczas panelu dyskusyjnego, obecnej sytuacji rynku farmaceutycznego przyjrzeli się: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych/Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja oraz Krzysztof Kopeć, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Mirella Panek-Owsiańska wprowadzając do tematu jednoznacznie stwierdziła, iż działalność CSR jest różna dla poszczególnych branż, a jako wiodące wyzwanie wskazała brak transparentności, która jest niezbędna w przypadku branży mającej tak duży bezpośredni wpływ na społeczeństwo. Zaznaczyła jak ważny i silnie widoczny jest trend współpracy z organizacjami pacjenckimi, czy sektorem medycznym, która przekłada się na edukację pacjentów. Szymon Chrostowski przedstawił działania firm farmaceutycznych z perspektywy pacjenta, w której jedną z istotnych potrzeb jest podnoszenie kompetencji organizacji pacjenckich oraz tworzenie edukacyjnych kampanii społecznych, mówiących o tym, że zdrowe życie pozwala być aktywnym uczestnikiem systemu gospodarczego. Krzysztof Kopeć opowiedział o „dyrektywie fałszywkowej”, która miałaby wprowadzić akty wykonawcze obligujące firmy do tworzenia podmiotów kontrolnych. Ich celem byłby nadzór aptek, w kontekście sfałszowanych leków. Rozmowa pozwoliła zapoznać się z obecną sytuacją branży farmaceutycznych oraz wyzwaniami przed nią stojącymi. Panel poprowadziła Jacqueline Kacprzakz Ministerstwa Rozwoju, tegorocznego partnera honorowego wydarzenia.

W części  trzeciej Anna Kosińska, Kierownik projektów CSR z Grupy Adamed, opowiedziała jak powstawał Raport CSR oraz strategia Grupy Adamed, do stworzenia których bazą była wnikliwa analiza potrzeb zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych.


By jak najlepiej przygotować strategię firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zorganizowaliśmy wiele działań, pozwalających wnikliwie przeanalizować sytuację. Wśród nich były: wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej, ankiety wśród współpracowników, czy sesja dialogowa, na którą zaprosiliśmy współpracujących z nami interesariuszy zewnętrznych. Podczas spotkania zbadaliśmy opinię na temat firmy oraz ich oczekiwania  – mówiła Anna Kosińska.

Bardzo ważnym działaniem Grupy Adamed było budowanie świadomości współpracowników, by każdy wiedział, czym jest odpowiedzialność społeczna biznesu oraz jakie działania w tym zakresie są w firmie realizowane.W dalszej części Anna Kosińska opowiedziała o programie ADAMED SmartUP, dzięki któremu młodzież otrzymuje szansę na zgłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Projekt otwiera przed młodymi pasjonatami drzwi do rozwoju umiejętności pod okiem wybitnych naukowców oraz w oparciu o ich know-how i doświadczenie. O sukcesie programu niewątpliwie zadecydowały: unikatowość, długofalowe wsparcie, wcześniejsze badanie potrzeb młodzieży oraz kontakt z  nauczycielami.Podczas tegorocznej edycji raportu Annual CSR Outlook dokonano kompleksowej analizy trendów i zagrożeń przed jakimi stoi odpowiedzialny biznes w 2017 roku. Najważniejszymi wśród nich są: potrzeba edukacji zarówno społeczeństwa, jak lekarzy i farmaceutów oraz potrzeba dialogu pomiędzy firmami farmaceutycznymi, NGO oraz ministerstwami.

* Dane pochodzą z Raportu Annual CSR Outlook 2017

Relacja zdjęciowa z ogłoszenia Annual CSR Outlook 2017:
https://www.facebook.com/CSRinfo

Relacja zdjęciowa z ogłoszenia Annual CSR Outlook 2017:
https://www.facebook.com/CSRinfo


Patroni honorowi wydarzenia: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, UN Global Compact Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Patroni medialni wydarzenia: Rzeczpospolita, Harvard Business Review, My Company, proto.pl, odpowiedzialnybiznes.pl

797_l.jpg
807_l.jpg

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Grupa Adamed_Annual CSR 4.jpg

grafika | 301 KB

Pobierz
Grupa Adamed_Annual CSR 3.jpg

grafika | 248 KB

Pobierz
Grupa Adamed_Annual CSR 2.jpg

grafika | 225 KB

Pobierz
Grupa Adamed_Annual CSR.jpg

grafika | 300 KB

Pobierz
Grupa Adamed_Annual CSR Outlook.docx

docx | 183 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Kolejna inwestycja Grupy Adamed w działalność badawczo-rozwojową

temu

18 kwietnia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji Grupy Adamed w rozwój obszaru R&D, będącej istotnym etapem pomiędzy działalnością naukową i produkcją. Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) umożliwia prowadzenie efektywnych prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi Grupy Adamed. Pilot Plant powstał, by szybciej i precyzyjniej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz wyzwania współczesnej medycyny, a w konsekwencji poprawiać bezpieczeństwo lekowe w Polsce.
Społeczna odpowiedzialność Grupy Adamed na 7. Targach CSR

temu

Wspieranie polskiej innowacyjnej myśli naukowej i działalność na rzecz społeczeństwa to fundamenty misji Grupy Adamed oraz powołanej przez nią Fundacji. Flagowe projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności, Adamed dla Seniora oraz ADAMED SmartUP, zaprezentowane zostały na najważniejszym branżowym wydarzeniu – 7. Targach CSR. Grupa Adamed ponownie została doceniona – aż siedem projektów zostało wyróżnionych publikacją w Raporcie Dobrych Praktyk.
Startuje nabór do 4. edycji programu MIT Enterprise Forum Poland. Nowe ścieżki branżowe, nowe szanse dla startupów!

temu

8 stycznia br. rozpoczął się nabór do 4. edycji jednego z największych w Polsce programów akceleracyjnych – MIT Enterprise Forum Poland. Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju młodych, innowacyjnych firm technologicznych poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa. Do programu można aplikować do końca lutego za pośrednictwem strony internetowej mitefpoland.org.
Nagroda dla Grupy Adamed za działalność międzynarodową

temu

5 grudnia br. podczas uroczystej gali ogłoszono laureatów 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, organizowanego przez PwC oraz Puls Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Grupa Adamed otrzymała nagrodę specjalną za promocję polskiej marki za granicą, którą odebrała Katarzyna Dubno - Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed.