Adamed wśród inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej