Nie tylko COVID-19. Seniorzy najbardziej narażeni na ciężki przebieg innych chorób